KONTAKT

Vår personuppgiftspolicy

På Hela Du värnar vi om din personliga integritet.
Personuppgiftsansvarig är Angelica Almqvist, Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB,
Organisationsnummer 559189-2426
Adress: LANDÅVÄGEN 30, 131 49 Nacka

Vilka personuppgifter vi sparar beror på vilken relation du har med oss. Insamlingen av dina personuppgifter kan ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker vår webbplats, gör en bokning, gör ett köp av medlemstjänster eller skriver upp dig på vårt nyhetsbrev.

Personuppgifter behandlas för att Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:

För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.

  • För att ta emot och bearbeta din beställning.
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
  • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
  • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB erbjudanden och tjänster.

När du besöker vår webb kan vi komma att samla in information om IP-adresser och vad du använder för slags enhet. Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att upprätthålla vår relation och så länge lagen kräver.

Hela Du säljer aldrig dina uppgifter till tredje part, såvida vi inte har ditt samtycke till detta eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Den huvudsakliga rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig som kund. Vissa behandlingar baseras även på Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser.

WooCommerce och Bamboora

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik. Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:
• Produkter som du har visat: vi använder detta för att, till exempel, visa dig produkter som du nyligen har tittat på
• Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader

Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.
När du köper från oss, kan vi be dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

Vi använder denna information för syften, såsom att:
• Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
• Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
• Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
• Konfigurera ditt konto för vår butik
• Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
• Förbättra vår butikserbjudanden
• Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar oss eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra beställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Cookies på webbplatsen: angelicaalmqvist.com.

Vi använder cookies för att t ex registrera antalet besök på sidan samt för att ge oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt vad de gör.

Nyhetsbrev och e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller om du har köpt medlemskap via vår webb, finns det en stor chans att du kommer att få e-post från oss. Vi skickar endast e-post till dig som du har valt att ta emot, eller som avser de tjänster som vi tillhandahåller till dig.

För att skicka e-post till dig använder vi namnet och e-postadressen du ger oss. För att förhindra missbruk av systemet loggar vår webbplats även den IP-adress du använde när du anmälde dig till tjänsten.

Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB skickar Nyhetsbrev via Get a Newsletter. Denna tjänst gör det möjligt för oss att spåra öppningar och klick i våra utskick. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev.

Frågor

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Hela du Friskvårdskonsult Almqvist AB via info@angelicaalmqvist.com. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
  • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Test AB:s berättigade intressen.

 

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.