KONTAKT

Föreläsning

Under Föreläsning hittar du information från oss när det gäller våra föreläsningar och deras innehåll.

Hela Du Här och Nu – Videokurs

Hela Du Här och Nu – Videokurs

Genom att få en högre förståelse för vad det faktiskt innebär att vara närvarande här och nu, kan vi hitta tillbaka till det lugn, och den glädje som redan finns inom oss alla.